Eira Do Val, explotación animal, Animals View
Manifestación Antiespecista,
Ariadna Creus, Animals View, Matanza del Cerdo
Ruth Montiel Arias, fotografia, animales, incendios, Galicia
Eira Do Val, fotografía, explotación animal, animals view
Sofía Dumat, Tauromaquia, Explotaciónanimal, Fotografía
Ruth Montiel Arias, fotografia, explotación animal